Kategorie

Registrace

Další ročník ADC Czech Creative Awards zahájíme v lednu 2023

Jubilejní třicáté udělování cen pro nejkreativnější české reklamy se bude konat až na jaře 2023.

Více info zde.


Technické specifikace 2021

1/ Obrazový náhled

Jde o běžné základní vyobrazení přihlášené práce. Jedná se primárně o převod tiskového layoutu nebo jiné dvourozměrné vyobrazení práce, jako screenshot apod. Může jít také o fotografie třírozměrných prací nebo prací zasazených v prostředí či kontextu. Všechny práce musí být srozumitelné mezinárodní porotě a doplněné o překlad sloganu v popisu přihlášky.

Datový formát JPEG / Barevný režim RGB 


Čistá šířka min. 1920 px nebo výška max. 2727 px 


Maximální kvalita bez komprese 


Pro kategorie: Print, Outdoor, Direct Marketing, Best Use of Media,  Branded Content, Design a Craft


2/ Fyzický vzorek

Nepovinná doplňující součást elektronické prezentace. Fyzický vzorek bude předložen porotě až v případě postupu práce do druhého kola hodnocení. V úvodním kole se hodnotí pouze elektronická část prezentace, která je povinná dle příslušné technické specifikace. Fyzický vzorek zasílejte do 24. 9. 2021 na adresu: Hana Šavrdová, WMC Grey, budova Visionary, Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7. Vzorek je nutné zezadu označit ADC CCA 2021 a přiděleným číslem z přihlášky. 

U on-line náhledů není vždy zjevné kvalitu přihlášené práce rozeznat, pro tyto případy, a pro co nejobjektivnější hodnocení, doporučujeme zvláště pro kategorie: Direct Marketing, Best Use of Media, Branded Content, Brand Experience, Design, Craft a Innovation


3/ Video

Jde o samotnou přihlášenou soutěžní práci, která je na bázi „pohyblivých obrazů“ nebo zvukového záznamu. Všechny práce musí být srozumitelné mezinárodní porotě. V případě audiovizuálních prací musí být tyto opatřený překladem do anglického jazyka ve formě titulků.

Datový formát MP4 / H.264, MOV / H.264, MOV (Apple Pro Res 4:2:2) 


Rozlišení Full HD 1920 x 1080 px; 

Formát 16:9 
Datový tok 12 MB/s – 17 MB/s (středně velká kvalita) 

Pro kategorie: Film, Radio, Branded Content, Brand Experience, Design a Craft


4/ Prezentační film do 3 min. pro porotu

Jde o film — případovou studii, která v maximální stopáži do 3 minut vysvětlí východiska práce, její podstatu, provedení a rozsah, kontext a její výsledný tvar či dosah. Nejedná se o samotné audiovizuální dílo, ale o jeho vysvětlení. Prezentační film zpravidla doplňuje dílo ve formě obrazového náhledu. Musí být srozumitelný mezinárodní porotě, doporučujeme anglickou verzi nebo anglické titulky.

Datový formát MP4 / H.264, MOV / H.264, MOV (Apple Pro Res 4:2:2) 


Rozlišení Full HD 1920 x 1080 px; Formát 16:9 


Datový tok 12 MB/s – 17 MB/s (středně velká kvalita) 


Pro kategorie: Outdoor, Radio & Audio, Direct Marketing, Digital, Best Use of Media, Branded Content, Brand Experience, Design, Craft, Innovation a Campaign


Popis kategorií 2021

1/ Print

Práce v této kategorii musí prokázat svou vynalézavost a vynikající zpracování v tištěných médiích. Zde jsou také oceňovány nápady, které svým inovativním způsobem překračují hranice tisku. Hodnotí se primárně idea, sekundárně exekuce.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Dokládá se:

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.


2/ Outdoor

Přihlášky musí ukázat nápady, které pracují v terénu. Jedná se tedy o práce, které využívají veřejný prostor ke komunikaci sdělení nebo vtahují spotřebitele do kontaktu se značkou ve veřejném prostoru.

Podkategorie:

 1. Billboard & Poster - Klasické dvourozměrné a statické billboardy vyrobené pro standardní prostory u silnic a dálnic. Klasické papírové a statické digitální plakáty vyrobené pro veřejné prostory, např. supermarkety, nákupní centra, letiště atd. Hodnotí se primárně idea, sekundárně exekuce.

 1. Ambient & Ostatní - Nestandardní a neomezený OOH formát, který využívá ve svůj prospěch veřejné prostory, objekty a prostředí. Zároveň veškerá standardní digitální OOH reklama zahrnující použití pohyblivých digitálních obrazovek k doručení sdělení. Hodnotí se primárně idea, sekundárně exekuce.

Dokládá se:

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.


3/ Film

Přihlášky v této kategorii budou muset prokázat brilantní storytelling určený pro obrazovky. To znamená obsah vytvořený pro televizi, kino, online a OOH.

Podkategorie:

 1. TV/Cinema - Jakékoliv komerční spoty odvysílané v televizi či v kinech. V této kategorii se hodnotí především myšlenka a nápad, řemeslné zpracování se hodnotí v kategorii “Film Craft”.

 1. Online Film - Videa, která byla vytvořena specificky pro online prostředí. V této kategorii porota hodnotí nápad a přizpůsobení exekuce videa digitálnímu formátu.

 1. Interactive - Videa, která využívají interakci ke komunikaci mezi divákem a značkou. Může se jednat například o live stream, projekce nebo videa, která využívají propojení více zařízení. 

Dokládá se: 

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.


4/ Radio & Audio

Práce v této kategorii musí prokázat nápady, které staví na zvuku. To znamená práce, která komunikuje sdělení využitím zvukového řemesla, inovativního využití audia nebo vynikajícího storytellingu.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Dokládá se:

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)


Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.


5/ Direct Marketing

V této kategorii se utkají výjimečné práce, které v rámci strategie prokážou, jak využily insight a exekuci k zapojení konkrétní cílové skupiny a rozvíjení vztahů se zákazníky, což nakonec vedlo k přímé odezvě.

Podkategorie:

 1. Promo & Activation - Kampaně, jejichž cílem je vytvoření okamžité aktivace a/nebo nabídky ke koupi produktu či služby. Toho lze dosáhnout pomocí samplingu, soutěže, akcí, POS, výstavy a jiných propagačních aktivit, jako jsou digitální média.

 1. Mailings/Giveaways - Kampaně využívající cílený mailing a dárkové předměty. Přihlášky v této kategorii by měly prokázat skvělý insight a exekuci ve směru ke koncovému zákazníkovi.

 1. Point of Sale - Podkategorie, do které spadají veškeré aktivity a média, jež zajímavým způsobem oslovují zákazníka přímo v místě prodeje.

 1. Online - Práce v této kategorii budou posuzovány podle toho, nakolik byly digitální kanály, sociální média a další online techniky použity jako součást přímé komunikace značky.

Dokládá se:

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 

eventuálně nepovinný fyzický vzorek (V této kategorii doporučujeme dodat fyzické vzorky.)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)


6/ Digital

V kategorii "Digital" porota oceňuje výjimečné práce realizované v online médiích a veškerou digitální, mobilní a technologickou komunikaci. Důraz klade na originální a chytrá digitální řešení, která účinně propojují kreativitu a moderní technologie.

Podkategorie:

 1. Web pages/Microsites - Veškeré formáty webových stránek, které kreativním způsobem prezentují značku, produkt nebo službu. Přihlášku je vhodné doplnit funkčním odkazem na web/stránku.  

 1. Applications - Aplikace či služby poskytované cílové skupině za účelem zlepšení jejich zkušeností a interakce se značkou. Přihlášku je vhodné doplnit odkazem na stažení nebo demo aplikace. 

 1. Display Advertising - Tradiční displejová reklama v podobě bannerů a dalších placených formátů v online médiích.

 1. Data Driven - Veškeré kampaně, které stojí na kreativní práci s daty. Ty ideu obohacují, nebo na ní kompletně stojí.

 1. Social & Influencer - Kampaně, které kreativním způsobem využívají potenciálu sociálních sítí a/nebo influencerů ke komunikaci se spotřebiteli a cílovými skupinami.

 1. Gaming - Brandované hry, herní platformy a aktivace využívající herního prostředí, kontextu a kultury. 


Dokládá se:

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

a

Je vhodné doplnit funkčními URL odkazy.


7/ Best Use of Media

V této kategorii bude porota hodnotit ty práce, které kreativně a nečekaně využívají běžně dostupná média, vytvářejí z nich nové nástroje, a navíc tím dávají kreativní myšlence ještě větší sílu. Tato kategorie zahrnuje i práce, kterým se povede vytvořit úplně nové médium.

Tato kategorie nemá podkategorie.


Dokládá se:

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

a

eventuálně nepovinný fyzický vzorek (V této kategorii doporučujeme dodat fyzické vzorky.)


8/ Branded content

Tato kategorie je určena všem pracím, kterým se povedlo kreativně komunikovat značku jinak než standardní reklamou. Může to být buď vytvořením originálního obsahu, nebo přirozenou integrací značky do existujících formátů. 

Podkategorie:

 1. Original content - Obsah vytvořený přímo pro značku nebo značkou samotnou. Porota hodnotí především kreativní myšlenku, která obsahu dodala přidanou hodnotu ve vztahu ke koncovému uživateli. 

 1. Product placement - Organická integrace značky do svébytného obsahu třetích stran. Hodnotí se především kreativní idea a relevance spojení značky s třetí stranou pro prezentaci produktu/značky.

 1. User-generated content - Netradiční práce s obsahem tvořeným uživateli včetně jejich aktivace.

Dokládá se:

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

nebo

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

a

eventuálně nepovinný fyzický vzorek (V této kategorii doporučujeme dodat fyzické vzorky.)


9/ Brand experience

V této kategorii hodnotíme řešení komunikace, ne její kanály. Zaměřujeme se na řešení, která zprostředkovávají cílové skupině zážitek spojený se značkou a jejími hodnotami. Může se jednat o tradiční event, ale také o jedinečnou plně digitální zkušenost. Mezi hlavní kritéria patří autenticita, schopnost vyvolat emoce/požadované reakce a relevance k brandu a cílové skupině.

Tato kategorie nemá podkategorie.

Dokládá se:

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

a

je vhodné doplnit funkčními URL odkazy či fyzickými vzorky.


10/ Design

Práce v oblasti designu musí prokázat, jak byl design využit k definování značky nebo pro komunikaci klíčových sdělení. Jedná se tak o práce, kde jedinečná vizuální identita vede k uznání nebo porozumění spotřebitele.

Podkategorie:

 1. Corporate Design - Oceňuje výjimečné práce v oblasti korporátní identity, brilantně navržená loga a soubor celé identity, a to jak zcela nová, tak i rebrandovaná.

 1. Product & Packaging Design - Podkategorie určená pro všechny špičkové práce v oblasti obalového a produktového designu. Může se jednat i o design příbalů a dalších produktových prvků.

 1. Graphic Design - Podkategorie určená pro výjimečný vizuální a grafický design jakýchkoliv tištěných a digitálních výstupů (kalendář, kniha, magazín, pohlednice, plakát, merchandise, promo event...)

 1. Digital Design - Oceňuje inovativní design v digitálním prostoru. Na rozdíl od kategorie „Digital Craft“, kde je jediným měřítkem estetika, hodnotí tato podkategorie řešení, která jsou jak brilantně zpracovaná, tak mimořádně chytře pomáhají řešit daný problém a zprostředkovávají uživateli výjimečný zážitek.

 1. Immersive Design - Porota hodnotí a oceňuje jakýkoliv design, který nás obklopuje ve veřejném prostoru. Například výstavy, prostorové instalace, redesign obchodů, in-store komunikace, VR projekty a další. Oceňován je také syntetický design, tedy designové řešení, které stimuluje více než jeden smysl.

 1. Motion Design - Do této kategorie je možné přihlásit jakýkoliv pohyblivý design, který byl navržen pro televizní vysílání, projekce nebo online.


Dokládá se:

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 

eventuálně nepovinný fyzický vzorek (V této kategorii doporučujeme dodat fyzické vzorky.)

nebo

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)


11/ Craft

V této kategorii se porota soustředí na umění, řemeslo, talent a cit potřebné k dodání brilantně provedené exekuce, která přivádí kreativní nápad k životu.

Podkategorie:

 1. Film Craft - Pro filmové práce vynikající svou exekucí - od kvality režie, kamery, hereckých výkonů, po postprodukci, CGI, vizuální efekty, grading či hudbu.

 1. Sound & Music - Ocenění mohou získat práce, které zaujmou jedinečnou kvalitou zvukového či hudebního zpracování, a to v jakémkoliv díle bez ohledu na médium.

 1. Illustration - Podkategorie výhradně určena výjimečné exekuci v ilustraci.

 1. Photography - Porota v této podkategorii oceňuje brilantní exekuci ve fotografii, retuších a CGI.

 1. Typography - Speciální podkategorie pro mimořádnou kvalitu prací využívajících existující nebo naopak zcela novou typografii.

 1. Copywriting - Příležitost získat ocenění za výjimečnou práci s textem, slovem a jazykem, ať jde o krátké headliny nebo plnohodnotné texty v jakémkoliv médiu.

 1. Digital craft - V této podkategorii se hodnotí výjimečná forma a funkce v digitálním kontextu. To znamená estetika a brilantní zpracování, které přináší vynikající uživatelský zážitek v digitálním prostředí.


Dokládá se:

Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s; anglické titulky)

nebo

Obrazový náhled (JPEG / RGB; min. šířka 1920 px, max. kvalita) 

eventuálně nepovinný fyzický vzorek (V této kategorii doporučujeme dodat fyzické vzorky.)

nebo

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)


12/ Innovation

Zde si nejvyšší ocenění odnášejí takové kreativní práce, které posouvají hranice možného. Od konceptu a vývoje produktu, přes transformaci podnikání, až po nové inovativní technologie, které v kombinaci s kreativní myšlenkou mění pravidla komunikace mezi značkou a spotřebitelem. 

Tato kategorie nemá podkategorie.


Dokládá se:

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)

a

v případě inovativního hmatatelného produktu doporučujeme dodat fyzické vzorky.


13/ Campaign

Tato kategorie zahrnuje všechny kampaně, které spojuje jedna myšlenka a zároveň využívají řadu různých médií přispívajících svým jedinečným způsobem k fungování dané myšlenky. Minimum je využití tří odlišných mediálních kanálů (poznámka: výjimka je podkategorie online campaign).


Podkategorie:

 1. Integrated campaign - Kampaně, které úspěšně přenášejí sdělení značky skrze několik platformem/kanálů, online i offline. Přihlášky musí ukázat, jak byl obsah představující značku, produkt nebo službu kreativně implementován do různých médií, aby to vedlo k rozšíření sdělení a zapojení spotřebitelů.

 1. Online campaign - V této kategorii nejvíce zaujmou porotu kampaně, které originálním a účinným způsobem rozvíjejí jednu kreativní ideu v alespoň dvou výhradně digitálních kanálech.

 1. Activation campaign - Aktivační kampaň je taková, která vytváří smysluplné, poutavé zážitky skrze několik médií s cílem přilákat nebo udržet zákazníky a povzbudit aktivitu zákazníka.

 1. Campaign for good - Kampaně, které jdou nad rámec brand purpose nebo využívají kreativní komunikaci k pozitivní kulturní změně či dopadu na svět.

 1. Employer branding campaign - Kampaně komunikující značku jakožto skvělého zaměstnavatele. Je jedno, jestli je kampaň vedená ven či uvnitř firmy.


Dokládá se:

Prezentační film do 3 min. (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s – 17 MB/s)


Pro ověření realizace může být přihlášený subjekt požádán o předložení mediálního plánu ověřeného klientem.


Chcete poradit v jakých kategoriích může vaše práce zabodovat, nejste si jistí kterou kategorií máte pro vaši práci zvolit? Rádi vám pomůžeme, obraťte se na jan.marcinek@adc-czech.czDescription of categories 2021


1/ Print


Entries in this category must demonstrate ingenuity and excellence in print media. Ideas that go beyond print in an innovative way are also valued here. Primary judging is on the idea, with secondary judging on the execution.
This category has no subcategories.

Compulsory material:
Presentation image (JPEG/RGB; min. width 1920 px, max. quality)
To verify the execution, entrants may be asked to submit a client-verified media plan.

2/ Outdoor

Entries must show ideas that work in the field. These are works that use public space to communicate a message or draw consumers into contact with the brand in a public space.
Subcategories:
1. Billboard & Poster – Classic two-dimensional and static billboards produced for standard roadside and highway spaces. Classic paper and static digital posters produced for public spaces. e.g. supermarkets, shopping centres, airports etc.
Primarily the idea is evaluated, secondary evaluation is the execution.
2. Ambient & Other
– A non-standard and unrestricted OOH format that uses public spaces, objects and environments to its advantage. Also, all standard digital OOH advertising involving the use of moving digital screens to deliver a message. 
Primarily the idea is evaluated, secondary evaluation is the execution.

Compulsory materials:
Presentation image (JPEG/RGB; min. width 1920 px, max. quality)
or
Demo film up to 3 minutes long (MP4/H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s)
To verify the implementation, the applicant may be asked to submit a media plan verified by the client.

3/ Film


Entries in this category will need to demonstrate brilliant storytelling designed for the screen. This means content created for TV, cinema, online and OOH.
Subcategories:
1. TV/Cinema – Any commercial spots aired on TV or in cinemas. This category is primarily judged on the idea and concept, with the craftsmanship being judged in the "Film Craft" category.
2. Online Film – Videos that have been created specifically for the online environment. In this category, the jury evaluates the idea and adaptation of the video execution to the digital format.
3. Interactive
– Videos that use interaction to communicate between the viewer and the brand. This can include live streams, screenings or videos that use multi-device connectivity.

Compulsory material:
Video (MP4/H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s; English subtitles)
To verify implementation, the applicant may be asked to submit a client-verified media plan.

4/ Radio & Audio


Entries in this category must demonstrate ideas that build on sound. That is, work that communicates a message through the use of sound craft, innovative use of audio or excellent storytelling.
This category has no subcategories.

Compulsory materials:
Video
(MP4/H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s; English subtitles)
or
Demo film up to 3 minutes long (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s)
To verify the implementation, the applicant may be asked to submit a media plan verified by the client.

5/ Direct Marketing


Exceptional entries will compete in this category, demonstrating how they have used insight and execution as part of their strategy to engage a specific target audience and develop customer relationships, ultimately resulting in a direct response.
Subcategories:
1. Promo & Activation – Campaigns designed to create an immediate activation and/or offer to purchase a product or service. This can be achieved through sampling, contests, events, POS, trade shows, and other promotional activities such as digital media.
2. Mailings/Giveaways – Campaigns using targeted mailings and giveaways. Entries in this category should demonstrate great insight and execution towards the end customer.
3. Point of Sale – A subcategory that includes all activities and media that reach the customer at the point of sale in an engaging way.
4. Online – Work in this category will be judged on the extent to which digital channels, social media and other online techniques have been used as part of direct brand communication.

Compulsory materials:
Presentation image (JPEG/RGB; min. width 1920 px, max. quality)
Optional materials:
Physical Supporting Materials (In this category, we recommend providing physical samples.)
or
Demo film up to 3 minutes long (MP4/H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s)

6/ Digital

In the "Digital" category, the jury recognises exceptional work in online media and all digital, mobile and technological communication. The emphasis is on original and clever digital solutions that effectively combine creativity and modern technology.
Subcategories:
1. Web Pages / Microsites – Any website format that presents a brand, product or service in a creative way. A functional link to the website / page should accompany the entry.
2. Applications – Applications or services provided to a target audience to enhance their experience and interaction with the brand. Application should be accompanied by a link to download/demo the application.
3. Display Advertising – Traditional display advertising in the form of banners and other paid formats in online media.
4. Data Driven – Any campaigns that rely on creative work with data. These enrich the idea or build on it completely.
5. Social & Influencer – Campaigns that use the potential of social media and/or influencers to communicate with consumers and target audiences in a creative way.
6. Gaming – Branded games, gaming platforms and activations that leverage the gaming environment, context and culture.

Compulsory materials:
Demo film up to 3 minutes long (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s)
Should be accompanied by functional url links.


7/ Best use of Media


In this category, the jury will evaluate those works that make creative and unexpected use of commonly available media, making them into new tools and, moreover, giving the creative idea even more power. This category also includes works that succeed in creating a completely new medium.
This category has no subcategories.

Compulsory materials:
Presentation image (JPEG/RGB; min. width 1920 px, max. quality)
or
Demo film up to 3 minutes long (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s)
and
Optional materials:
Physical Supporting Materials (In this category we recommend to provide physical samples.)

8/ Branded Content

This category is for all works that have managed to creatively communicate a brand in a different way than standard advertising. This can be either by creating original content or by naturally integrating the brand into existing formats.
Subcategories:
1. Original Content – Content created directly for the brand or by the brand itself. The jury primarily evaluates the creative idea that added value to the content in relation to the end user.
2. Product Placement – Organic integration of the brand into third-party content. The creative idea and the relevance of the brand's association with the third party for the presentation of the product/brand are primarily evaluated.
3. User-generated Content – Non-traditional work with user-generated content, including user activation.

Compulsory materials:
Video (MP4/H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s; English subtitles)
or
Presentation image (JPEG/RGB; min. width 1920 px, max. quality)
or
Demo film up to 3 minutes long (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s)
and
Optional materials:
Physical Supporting Materials (In this category we recommend to provide physical samples.)

9/ Brand Experience


In this category we evaluate the communication solution, not the communication channels. We focus on solutions that convey an experience associated with the brand and its values to the target audience. This can be a traditional event or a unique fully digital experience. Key criteria include authenticity, ability to evoke emotions/reactions and relevance to the brand and target audience.
This category has no subcategories.

Compulsory materials:
Video (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s; English subtitles)
or
Demo film up to 3 minutes long (MP4/H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s)
and
Can be supplemented with functional URL links or physical samples.


10/ Design

Design work must demonstrate how design has been used to define the brand or communicate key messages. This includes work where a unique visual identity leads to consumer recognition or understanding.
Subcategories:
1. Corporate Design – Recognizes exceptional corporate identity work, brilliantly designed logos and entire identity sets, both brand new and rebranded.
2. Product & Packaging Design – A subcategory for all top-notch work in packaging and product design. This can include the design of packaging and other product elements.
3. Graphic Design – Subcategory intended for exceptional visual and graphic design of any print and digital output (calendar, book, magazine, postcard, poster, merchandise, event promo...)
4. Digital Design – Recognizes innovative design in the digital space. Unlike the "Digital Craft" category, where aesthetics is the only measure, this sub-category evaluates solutions that are both brilliantly crafted and extremely clever in helping to solve a given problem and convey an exceptional experience to the user.
5. Immersive Design – The jury evaluates and rewards any design that surrounds us in public space. For example, exhibitions, spatial installations, store redesign, in-store communication, VR projects and more. Synthetic design, a design solution that stimulates more than one sense, is also appreciated.
6. Motion Design – This category is open to any motion design that has been designed for broadcast, projection or online.

Compulsory materials:
Presentation image (JPEG/RGB; min. width 1920 px, max. quality)
and
Optional materials:
Physical Supporting Materials (In this category, we recommend that physical samples be provided.)
or
Video (MP4/H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s; English subtitles)
or
Demo film up to 3 minutes long (MP4 / H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s)


11/ Craft


In this category, the jury focuses on the art, craft, talent and flair needed to deliver a brilliantly executed execution that brings a creative idea to life.
Subcategories:
1. Film Craft – For film work that is outstanding in its execution – from the quality of direction, cinematography, acting, to post-production, CGI, visual effects, grading or music.
2. Sound & Music – The award is open to works that impress with a unique quality of sound or music, in any work, regardless of medium.
3. Illustration – A subcategory solely dedicated to exceptional execution in illustration.
4. Photography – In this subcategory, the jury awards brilliant execution in photography, retouching and CGI.
5. Typography – Special subcategory for exceptional quality of works using existing or completely new typography.
6. Copywriting – An opportunity to win an award for exceptional work with text, words and language, whether short headlines or full-length texts in any medium.
7. Digital Craft – This subcategory judges exceptional form and function in a digital context. This means aesthetics and brilliant craftsmanship that delivers an excellent user experience in a digital environment.

Compulsory materials:
Video (MP4/H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s; English subtitles)
or
Presentation image (JPEG / RGB; min. width 1920 px, max. quality)
and
Optional materials:
Physical Supporting Materials (In this category, we recommend to provide physical samples.)
or
Demo film up to 3 minutes long (MP4/H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s)


12/ Innovation


Here, the highest awards go to creative works that push the boundaries of what is possible. From concept and product development, to business transformation, to innovative new technologies that, combined with a creative idea, change the rules of communication between brand and consumer.
This category has no subcategories.

Compulsory materials:
Demo film up to 3 minutes long (MP4/H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s - 17 MB/s)
and
Physical samples are recommended in this category.

13/ Campaign


This category includes all campaigns that are united by a single idea while using a variety of different media that contribute in their own unique way to the operation of that idea. The minimum is the use of three different media channels (note: the exception is the online campaign subcategory).
Subcategories:
1. Integrated Campaign – Campaigns that successfully carry the brand message across multiple platforms/channels, both online and offline. Entries must show how content representing the brand, product or service has been creatively implemented across multiple media to amplify the message and engage consumers.
2. Online Campaign – In this category, the judges will be most impressed by campaigns that develop a single creative idea in an original and effective way across at least two digital-only channels.
3. Activation Campaig
n – An activation campaign is one that creates meaningful, engaging experiences across multiple media to attract or retain customers and encourage customer activity.
4. Campaign for Good – Campaigns that go beyond brand purpose or use creative communications to create positive cultural change or impact.
5. Employer Branding Campaign – Campaigns that communicate the brand as a great employer. It doesn't matter if the campaign is external or internal.

Compulsory materials:
Demo film up to 3 minutes long (MP4/H.264; Full HD 16:9, 12 MB/s–17 MB/s)
To verify the implementation, the applicant may be asked to submit a media plan verified by the client.


Want advice on what categories your work can score in, not sure which category to choose for your work? We'd be happy to help, contact jan.marcinek@adc-czech.cz