Marek Prchal vyloučen. Klub se bude zabývat etikou politických kampaní

Art Directors Club Czech Republic vyloučil ze svých řad Marka Prchala. Členové klubu se od jeho aktivit, které souvisejí s kampaní pro prezidentského kandidáta Andreje Babiše zcela distancují. Zároveň se klub dohodl na vytvoření etického kodexu politické reklamy, která dosud není nikterak regulována.

Klub, který již 30 let sdružuje české reklamní profesionály, se rozhodl vůbec k historicky prvnímu vyloučení svého člena, kvůli činnosti, která je v rozporu s posláním spolku a jeho zájmy. Je jím Marek Prchal, marketingový odborník a spoluautor komunikace prezidentského kandidáta Andreje Babiše. Jeho členství v ADC bylo již několikrát diskutováno, avšak způsob, jakým je vedena nynější kampaň, překračuje dle členů ADC nejen profesionální ale i etické hranice. 

Marek Prchal byl proto vyzván k rezignaci na svoje členství, což odmítl. Byla proto svolána mimořádná schůze klubu, na níž se přítomní členové shodli na jeho vyloučení. Zároveň se členové klubu zavázali k sestavení etického kodexu politické reklamy a k iniciování odborného diskurzu, který by pomohl definovat hranice čestného a poctivého marketingu politických kampaní. Ty, na rozdíl od komerční marketingové komunikace, dosud nespadají pod žádný kontrolní orgán, i navzdory obrovským dopadům na společnost.  

„Používat, a k tomu ještě zcela bezostyšně a účelově, marketing a reklamu k šíření lží, strachu a štěpení společnosti je nejenom amorální, ale zároveň i nebezpečné pro budoucí směřování oboru. I když bychom se měli vzájemně tolerovat, jsme přesvědčeni, že způsob jakým byla vedena tato prezidentská kampaň, by tolerován být rozhodně neměl. Proto chceme vyslat jasný signál nejen profesním kolegům, ale celé společnosti,“ říká předseda klubu ADC, David Suda

Český Art Directors Club byl založen v roce 1993 s cílem zasazovat se o růst kreativní úrovně komerční komunikace u nás a podporovat vzájemné předávání zkušeností, profesního vzdělávání i etického standardu kreativních pracovníků v oboru komunikace. Mezi aktivity klubu patří rovněž pořádání prestižní oborové soutěže ADC Czech Creative Awards.


25. 1. 2023