dejte nám chvíli času a zjistěte

Co je ADC

O klubu

Český Art Directors Club byl založen v roce 1993 s cílem zasazovat se o růst kreativní úrovně komerční komunikace u nás a podporovat vzájemné předávání zkušeností, profesního vzdělávání i etického standardu kreativních pracovníků v oboru komunikace. 

Art Directors Club sdružuje „kreativce“ z komunikačních a brandingových agentur, designových studií, ale také nezávislé tvůrčí pracovníky (textaře, fotografy, ilustrátory), kteří významnou měrou působí v oblasti komerční komunikace. Již od svého počátku významně mapuje vývoj v oblasti české komerční komunikace a designu, každým rokem vydává knihu s přehledem nejlepších českých reklam a pořádá nejprestižnější národní soutěž komerční kreativity u nás tzv. Creative Awards — dříve známé jako Louskáček. Mnozí kreativci a členové ADC také přednášejí na odborných školách.

Slovo art director, česky volně kreativec, bylo donedávna málo známé a stále ještě má nejasný význam. Svou činností pomáháme tomuto slovu dát jeho význam. Náš klub nyní sdružuje kolem šedesáti lidí z oboru a každý již minimálně jednou udělal něco výjimečně kreativního, za co byl oceněn. Budeme využívat tento potenciál na proražení české kreativity a vydobytí jejího místa ve společnosti. Kreativci svou prací denně ovlivňují chování milionů lidí. Mají velký vliv na jejich rozhodování v běžném životě.

Nejsme spolek, kde všichni mají stejný názor, jsme sdružení rozdílných individualit a proto nikdy nebudeme v ADC mluvit stejným jazykem. Nikdy se nám nebudou líbit úplně stejné věci a na hodně z nich budeme mít rozdílné názory. Není ale nic lepšího pro zrození dalších nových kreativních myšlenek než neustálá diskuze o nich a soupeření nápadů.

ADC je k dispozici každému, kdo má co ukázat. Kreativita je součástí každé lidské činnosti — kdo o sobě prohlásí, že není kreativní, říká, že nemyslí, ale jen mechanicky přejímá to, co dělají ostatní. Dělejme věci, které ještě nikoho před námi nenapadly. Aby slovo kreativec dostalo význam jako označení někoho, kdo neustále přemýšlí, jak udělat svou práci jinak, než ji dělají všichni. Někoho, kdo používá mozek, všem pozorně naslouchá, ale stejně to si to udělá po svém.

Od roku 2000 je Art Directors Club České republiky členem celoevropského sdružení podobných klubů ADC*Europe.

Manifesto

Díváme se za hranice, abychom viděli, že žádné nejsou.

Proto jsme to ještě nevzdali a nevzdáme.

Existuje snadná práce a dobrá práce. Touha zapadnout a touha po výjimečnosti. Jsme ti, kteří neztratili schopnost rozlišovat. Kteří respektují svůj obor, aby mohli být sami respektováni. Kteří hledají nové, a pak nové, a pak nové cesty. Dáváme přednost neklidu před pasivitou. Snílkům před pragmatiky. Potížistům před mrtvými brouky. Díváme se za hranice, abychom viděli, že žádné nejsou.

Proto jsme to ještě nevzdali a nevzdáme.