ADC UNIT

Společenská témata očima kreativců

ADC je spolek kreativních lidí s názorem, profesně ukotvených v reklamě a příbuzných oborech. Proto jsme zprostředkovali možnost, aby členové své názory na svět mohli prezentovat veřejně a využili svůj tvůrčí potenciál pro dobrou věc.
Pod hlavičkou projektu UNIT vznikli nekomerční kampaně se sociálně-kulturním přesahem. Cílem je prezentovat veřejnosti společenské téma, jehož realizace bude představovat kreativní výzvu pro jeho autory.

Aktuálně je projekt pozastaven z důvodu hledání nového mediálního partnera. Pokud se chcete do projektu partnersky zapojit, kontaktujte nás na jana.pokorna@artdirectorsclub.cz.